Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(i39)

of Geneesmeester openbaaren, en hen hier over raadpleegen.

o. Wat is het, wanneer men zegt, dat een kind met een helm geboren wordt?

g. Wanneer de vliezen, waarin gij weet, dat het kind in de lijfmoeder , als 't ware bedoten is, bij de geboorte niet in 't midr den openbarden, maar rondom de moedermond affcheuren, blijft des kinds hoofd met een deel derzelven bedekt, en alsdan zegt men dat zodanig een kind met een helm geboren wordt, — het bijgeloovig gemeen gelooft, dat deeze kinderen, door gezichten te kunnen zien, toekomftige dingen kunnen voorfpellen; dan het is te verwonderen, dat men, in onze anderszins meêr verlichte eeuw, aan zulke en dergelijke belagchlijke vertelzelen geloof geeft, daar dit niet, dan van natuurlijke oorzaaken afhangt, en deeze niet de minde betrekking hebben op de verdandige of zintuiglijke vermogens van het kind. — Dan, genoeg hiervan, laat ik liever met u over het bakeren van het kind handelen.

o. Hebt gij dan ook iets aan te merken, over zo eene geringe zaak als het bakeren? Elke vrouw weet immers bijkans,ja door het dikwijls te doen, veel beter dan gij, dit te verrichten.

g. Indien ik u aantoon, dat door het bakeren, gelijk men het doorgaans bij den gemeenen man ziet, veele kinderen aan verfcheidene ziekten en ongemakken worden blootgedeld, zult gij dit niet langer voor eene geringe zaak achten. Ik zal u hierom onderhouden:

I.

Sluiten