Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( Hö )

voeding der kinderen, dan het wiegen; daar ikzelf verzekerd ben, dat het maatig wiegen, zonder het kind, niet daaperig zijnde, door eene geweldige fchudding der wiegen , als tot flaapen te dwingen, niet alleen niet nadeelig, maar, gelijk alle maatige beweeging, voor het kind eerder gezond is,wanneer men maar oplette, dat het niet terdond, wanneer het kind de maag met zog gevuld heeft, met eene al te groote hevigheid gefchiede ; als mede, zo men dit werk nimmer aan kleine kinderen overlaat, die fchielijk, ivanneer het kind niet flaapen wil, ongeduldig worden, en, al fterker wiegende, niet zelden, al ware het om 'er in het vervolg bevrijd van te zijn, de wieg met het onnoozel kind het onderde boven dorren, waardoor het verminkt zou kunnen worden, ja zelf, zo het niet fchielijk geholpen wordt, onder de omgedorte wieg fmooren. — Dit is ten minden zeker, dat, wilt gij voor het kind u niet van een wieg bedienen, dat het nimmer bij u op het bed moet flaapen, daar zulks nietalleen zeer nadeelig voor des kinds gezondheid is, maar gij zelf gevaar loopt, uw kind, door 'er in den flaap op te gaan liggen, deerlijk om het leven te brengen , Waar van het aan geene voorbeelden hapert, en waar voor ik u niet genoeg kan waarfchuwen , als ik mij herinnere, dat van het jaar 1700 tot 1750, volgens de doodlijsten, alleen te Londen meer dan vijfendertig hondert kinderen door de moeders of minnen zijn dood gelegen. — Voor het overige , 't zij gij het kind in eene wieg, het zij in eene krib legt,

moet

Sluiten