Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dat de kinderen, gedraagen wordende, gaarne, het zij achter, het zij buiten^ waards over zich willen werpen, waar door ligtelijk eene verplaatzing van een der wervelbeenderen, en hier door eene fcheefheid der ruggegraad, of eene ontwrichting der heup, en hier door het mank gaan , kan veroorzaakt worden ; vooral zo de draagder het vallen, als dan tracht voortekomen , door het bij de beenen te houden. Gij begrijpt dus het kwaa¬

de van die gewoonte, wanneer men flechts, op den eenen arm het kind, en met denanderen te gelijk iets anders draagt , daar het voldrekt noodzaaklijk is, deeze om den middel van het kind te houden, en met denzelven het zodaanig te deunen, dat het noch achter, noch buitcnwaards over kan val. len.

Dit moet gij ook erndig uw kindermeid inprenten , (waar voor gij nimmer een te jong meisjen moet neemen, bij het welke de lust tot fpeelen nog niet is uitgebluscht, en dat hier door weinig acht Haat, op het hulploos wichtjcn ; het welk zelf ook nog niet vast ter been zijnde , zeer ligtelijk met het kind kan vallen) en tevens haar vermaanen, om nimmer met het kind op zodanige publieke plaatfen of wegen te komen, waar het nieuwsgierig gemeen in groote menigte is bij een verzameld, en al waar gedrang te verwagten is; haar gelastende, het aandonds u bekend te maaken, zo zij, onverhoopt, een ongeluk met het kind gehad heeft; het welk fom=

tijds

Sluiten