Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 187 )

dom en wezenloos zal doen worden; waarom dan ook verftandige Geneesheeren, niet dan met de grootste omzichtigheid van derseliike flaapmiddelen, bij de kinderen, en zulks flechts maar in weinige gevallen,durven gebruik maaken, en gij hierom oplettend moet zijn, dat de minne of baker, buiten uw weeten, gelijk maar al te veel gebeurt,geene flaapmiddelen aan het kind ingeeft.

Braaken.

Dikwijls braaken de kinderen, wanneer derzei ver maag overlaaden is, en de natuur zich alzo, heilzaam, zoekt te redden. — Maar fomtijds kunnen de kjnderen niet het minste voedfel of zog gebruiken, of het wordt aandonds weder uitgebraakt; de oorzaak took hier van bedaat meestal in het zuur, het welk de maag als dan prikkelt, in welk geval gij u dus van de aangeprezene Magnefia, of Kreeftsoogen, in Kruifenmunt Water, met een. veinig Arabifchc Gom gemengd, met vrugt zult 'bedienen. — Bijaldien gevatte koude de oorzaak van het braaken ishebik wel eens met voordeel op de buik, onder de ribben, een doek, in brandewijn natgemaakt, laaten leggen. Houdt het braaken, niet tegendaande het gebruik yan deeze middelen, aan, moet gij onderzoeken of het kind ook eene breuk heeft die bekneld geworden is, en gij niet kunt inbrengen, waar door insgelijks het braaken kan veroorzaakt worden, in welk geval gij een gortpap op de uitgezakte breuk moet aan leggen, en zo zulks niet fchielijk heipt.

Sluiten