Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 42 )

zaamheid, zijne nederigheid, zachtmoedigheid, onbegrijpelijke liefde en barmhartigheid, cp welke Kristenen worden geweezen, als zo veele aanmoedigingen, om dezelfde deugden te betrachten.

En vindt gij dit niet allerredelijkst? Het gedrag van jesus, toch, is van dien aart, in alle gevallen, dat ons hart het zelve moet goedkeuren, 't Steunt zo op alle reden, komt zo volmaakt overeen met Gods wil, dat 'er niets op valt te bedillen, niets op aantemerken. Maar is dit zo, dan moet dat voorbeeld zich van zelf aanprijzen, dan is het redelijk hetzelve te volgen.

Trouwens, gij noemt u naar zijnen naam, gij wilt voor zijne Leerlingen doorgaan; maar brengt u dit niet reeds onder de verpligting om Hem na te wandelen? De leerlingen der oude wijzen, ten minften, hielden zich verbonden hunne meesters na te ftreeven, en hen zo na bij te komen als mogelijk was. De betrekking tusfchen meester en leerling brengt dit zo van zelfs mede, dat geen Heiden, welke nopens het gedrag en kaïakter van jesus onderricht is, ons voor leerlingen van Hem houden kan, zo lang Hij merkte, dat ons karakter en gedrag geheet van het zijne verfchilt. Hij gaf zijne bevelen, daarenboven, ter regeling van onzen wandel; en, daar wij zien, dat zijn wandel met dezelve volkomen overeenkwam, zo kan gehoorzaamheid aan zijn bevel en navolging van zijn voorbeeld niet van elkander worden gefcheiden. Een Kristen moet alles gelooven wat jesus gezegd heeft, niet alleen met betrek-

Sluiten