Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 54 )

beeld de Leer bevestigde, welke Hij onder de menfchen verfpreidde; en, alleen als mensch befchouwd , de grootfte was, die 'er immer geleefd heeft; terwijl wij hem te gelijkcr tijd met het diepst gevoel, als den oorfprong onzes geluks, behooren aan te merken ; — en deezen Perfoon wilde men u thans voorgefteld hebben.

3. Aangefpoord door het fchoone van deeze taak, wilde ik mede mijne zwakke poogingen aanwenden , ten einde u eenigzins nader bij de godsdienftige en zedelijke gefteldheid van den Verlosfer te bepaalen ; en u deeze, zo levendig mpoglijk, voor te ftellen : ten einde gij , (en ach ! mijn waarde medemenfchen! ware dit zo!) zijn voorbeeld volgende , zo veel uwe onvolmaaktheid toelaat, vrolijk mogt leeren leeven;dat heet, met andere woorden : die zedelijke gezindheid ontvangen , om der deugd getrouw te zijn; want deeze , hoe men 'er anders over denke, is indedaad de eenige weg tot het waar geluk. 6 Mijne natuurgenooten! ik vat de pen, ten dien einde, voor u op, met een hart, dat voor uw wezenlek geluk zo ernftig,zo vuurig klopt; dat veeltijds ftille traanen ftorte over de wanorde, de onredelijkheid, die helaas! zo veel plaats heeft, vooral ook onder u, mijne vrienden! die minder gelegenheid had, om rechte denkbeelden van uwen pligt te verkrijgen. Men tracht hier thans in te voorzien; maakt toch gebruik van dit goede oogmerk , en mogt hét voorbeell van den Verlosfer ook uwe aandacht opwekken, en u aanfpooren, om die redelijke,godsdienftige, gezind-

Sluiten