Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 86 )

sie gedragingen betoonen, en zijne woorden zullen daarmede, insgelijks, overeenkomftig wezen. De verheerlijking van God zij een voornaam deel zijner zorge; en hoe zal men dit beier doen, dan door daaden blijken te geeven, van welk een invloed de kennis Gods op het hart is; zo dat de ongeloovige moge overtuigd worden, dat de beste Kristen, noodzaaklijk de beste mensch moet weezen; en dit kan nooit anders dan de fchoonfte gevolgen te weeg brengen, en voor zich zelf en voor anderen, .(gelijk wij boven beweerden, zie § lijmen zij echter zorgvuldig, om Godverheerlijkende aandoeningen niet z© zeer door woorden openbaar te maaken, als wel zulke betaanienlijke gevoelens aan den dag te leggen, door die ftille bedrijven, die onmerkbaar fchijnen; doch, bij den oplettenden befchouwer den meesten indruk moeten veroorzaaken: ook zij men altoos bedacht, omtrend anderen in deezen opzichte oplettend te zijn, en wachte zich wel een ongunftig oordeel te vellen over de zulken, die weinig fpreeken, over dat geen, wat hun hart hun zegt: men kan hier uit niet redeneeren daaden, meer dan woorden, zijn de echte kenmerken van iemands godsdienftige en zedelijke gefteldheid, terwijl elk zich verzekerd houden kan, dat hij een Kristen is, die het voorbeeld van jesus naarvolgt ; en in zijne daaden en woorden den Godlijken Vader poogt te verheerlijken, i 20 jesus gaf door zijn voorbeeld eene algemeene godsdienftige gezindheid te kennen, en befchouwde dezelve als de bron van deugd

eg

Sluiten