Geen zoekvraag opgegeven

  • / 172
Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

PRIJSVERHANDELINGEN

OP DE

V R A A G E:

Welke zijn de beste middelen, om den minvermogenden Burger met den inhoud des Bijbels meer en meSr bekend te maaken ?

UITGEGEEVEN DOOR DE

MAATSCHAPPIJ: TOT NUT VAN 'T ALGEMEEN.

TE AMSTELDAM, bij

HARMANOS KEIJZER, CORNELIS de VRIES,

e n

HENDRIK van MUNSTER. 1798.

Sluiten