Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 13 )

tijd, weet alle dingen, geeft op allesnaauwkeuria acht, werkt in alles onmerkbaar, regelt alles. Deeze God is alles magt,g,boven allen wijs en onbegrijpelijk goed. Hij ziet evenwel de kwaaden met geene goede oogen aan; doch heeft veel geduld, brengt ons gaarne tot verbetering, fpaart daar toe geene vermaaningen, ernftige bedreigingen noch uitneemende gunstbewijzen. Dit alles en nog zeer veel meer vinden wij m den Bijbel, op menigvuldige plaatfen. Het ftaat daar ook niet maar als zo veele leerftellinsen • maar wij zien bij het leezen van den Bijbel God werken en handelen; zo_dat wij voelen en tasten kunnen, hoe Hij is. Wij zien zijne beftuuring, zijnen invloed 111 alles, dat Hij overal is, alles weet en alles vermag, enz. Wij zien Hem menfchen behandelen, ftraffen, beloonen, vergeeven, en wat ik 'er al meer zou kunnen bijvoegen. De leer des Bijbels nopens God komt in denzelven niet voor als een famenftel van leerbegrippen, door menigvuldige gefchiedemslen en voorbeelden opgehelderd: maar de ganlche Bijbel is, om zo te ipreken, gefchiedems; het verhaal gaat eenvouwig zijnen gang; de leer wordt, intusfehen, ook- door den ailereenvouwigften gevoeld, en valt terftond een ieder in het oog. Hoe wij leeven moeten? de zedeleer, is in den Bijbel mede even duidelijk. Liefde tot God en den naasten is de inhoud van alle zedelijke voorichriften, en het bevel daar toe vinden wij meer dan eens met zo veele woorden. Doch dit is het. niet al: wij vinden dit voornaame, alles bevattende

ge-

Sluiten