Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 15 )

handelen? zal het ons niet moeielijk vallen, onzen pligt te weeten.

Een boek, daar het een en ander zo bij herhaaling in voorkomt, en dat op zo veeleilei wijzen , kan men waarlijk niet onverftaanbaar, niet moeielijk noemen : de eene of andere omftandigheid, deeze of geene uitdrukking moge hier of daar wat duifter zijn; men leeze door, — het een zal het ander ophelderen. Het is waar, het werd in voor ons geheel vreemde taaien befchreven, en in een land, waar in men geheel andere zeden en gebruiken had; doch het is voor ons overgezet, zo dat wij het in onze eigene taal kunnen leezen. Men moge dan hier of daar een verouderd woord , eene moeielijke woordvoeging, eene duiftere uitdrukking vinden, die overzettingen zijn toch zo geheel en al flecht niet; als men aandachtig leest, zal men den zin in leer en pligt, doorgaands althands, duidelijk vinden.

Ik herhaal het geen ik zeide: al was het, dat men zich bij het leezen van den Bijbel eenige meerdere moeite geeven moest dan van een ander nutt g boek, het aangelegene van deszelfs inhoud zou die moeite rijkelijk vergoeden; en, dit durf ik 'er wel gerust bijvoegen, het vermaak, dat men daar bij ondervinden zal. Het verdient onze opmerking, dat dit boek, hoe dikwijls men het ook geleezen hebbe, telkens met een nieuw vermaak gelezen wordt; dat verllandige en geleerde mannen het nog geduurig op nieuw in de hand neemen, en betuigen, dat zij het met het zelfde, ja met nog grooter,genoegen leezen;'er telkens nog iet

nieuws

Sluiten