Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 16 )

nieuws in vinden, dat zij 'er te vnoren niet in hadden opgemerkt,en het voor geen geld in de waerel i voor al hun leven zouden willen misfen Deeze ondervinding kan niet tegengefproken worden met eenigen fchijn van grond, en zij, die het met verftand en oordeel leezen , zullen dezelve voorzeker bewaarheid vmden. ,

'Er is ook in de daad niets te bedenken, waar naar wij met meer reden nieuwsgierig zjjn , en waar mede een redelijk fchepfel zich, om zo te ipreeken, als niet verzadigen kan, dan dat, waarvan ons de Bijhei onderricht: de toon, waarin de Bijbel gefchreven is, heeft, althands voor mij, iets hart inneemends; de gefchiedenisfen zijn zo belangrijk, en worden op zulk eene wijze verhaald , dat de weetiust telkens bij vernieuwing gaande wordt: dit en de verfcheidenheid en afwisfeling houdt de aandacht levendig; en ik ontmoet telkens zo veel, dat zo roerend fchoon is, zo natuurlijk eenvouwig, dat ik bijna zeggen zou , men moet wel niets ter waereld met genoegen kunnen leezen, zo men in het leezen van den Bijbel geen vermaak vindt. Van dit vermaak zou men zich berooven , zo men meende tot het hoofdoogmerk van den Bijbel, onze leering en verbetering , een ander nuttig boek, even goed en beter te kunnen gebruiken, en zich daar bij nog zeer bedriegen. Wij moeten toch met onze eigene oogen zien , wat ons God in den Bijbei leert, en geenszins door die van anderen. De ondervinding leert het ook : niet een gefchrift, hoe uitmuntend ook,

kan

Sluiten