Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 18 )

ons God zo als Hii is ; en ongemerkt boezemt Hij ons deeze liefde in, en ontvonkt dezelve. Ongeroerd kunnen wij onmogelijk God, op den duur, den mensch zien behandelen, zijne woorden hooren, zijne daaden leezen ! en zo doet de Bijbel in allen opzichte; ons hart wordt met affchuw vervuld tegen de boosheid. Hij predikt ons niet alleen de deugd: maar, daar hij ons dezelve zo beminnelijk teekent, vormt hij, om zo te fpreeken, ons hart voor dezelve: nu wordt deeze, dan geene hartstocht gewekt, terwijl die allen tot gehoorzaamheid dringen. Zo veele voorbeelden wekken onzen naarijver, het gevoel voor het waare en goede wordt fterk gezuiverd; en zeer natuurlijk is de wensch, bij het lezen van den Bijbel, om zo te worden, als de Bijbel ons maaken wil. En voelt men deezen weldaadigen invloed , welk vermaak zal dan bij het leezen van den Bijbel haaien kunnen!

Na dit alles; na dat ik u heb aangewezen, hoe hoogstgewigtig, ja allernoodzaaklijkst de Bijbel voor u is ; na u te hebben aangewezen, dat gij denzelvenverftaankunt, bij een weinig oefening, en het doen van eenige moeite, althands voor zo ver gij de kennis daarvan in uwen kring behoeft; na u te hebben aangewezen, dat deeze oefening in den Bijbel u niet alleen zeer veel nut, maar veel waarachtig vermaak zal geeven — is het, na dit alles, nu nog noodig, dat ik'er u toe aanzette, door 'er bij te voegen, dat het uwe onvermijdelijke pligt is? De zaaken, welken de Bijbel bevat, zijn voor u van het

hoog;-.

Sluiten