Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

is waar, het hart van den mensch is zeer ingenomen door het waereldfche; maar hoe men daar ook over denke, het is zonderling, dat een verftaanbaar, en zo onderhoudend en aangenaam Boek, zo weinig wordt gekend en begrepen; het is toch zonderling, dat oolc zulken.. die waarlijk niet alleen aan de waerelcl en het tegenwoordige denken, daarin zo onkundig zijn: en ik wilde wel eens weten,waarom men den zin van den Bijbel met een gezond verftand niet zou kunnen bevatten ï Ik heb het tegendeel in het voorgaand Hoofdftuk overvloedig aangewezen. Ik dacht, in de eerfte plaats, en dit ontken ik niet, met eenigen angst aan de overzetting van den Bijbel, welke de gemeene man doorgaands gebruiken moet. Hoe toch zou het mogelijk zijn, fpoedig eene betere te verzorgen ï en al was 'er eene voorhanden, hoe kieeg men die in algemeen gebruik? hoe zou het den gemeenen man bevallen, zijnen Huisbijbel, de erve zijner vaderen, tegen eenen anderen te verruilen V Zijn Huisbijbel is hem als een oudvriend, dien hij als zodanig hoogacht; en van waar zou hij het geld daartoe bekomen? Een nieuwe Bijbel is toch voor veelen uit den minvermogenden Burgerftand eene zeer aanmerklijke onkoste. En hoe zou men eene nieuwe overzetting vervaardigen, ten genoegen van allen ? Welk eene twetdragt , welke onbroederlijke twisten tuslchen broeders zag ik hier vooruit! hoe zou zich de kettermaaker aangorden! en welk eene magt zou het bijgeloof, het vooroordeel, de domheid,

en

Sluiten