Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 54 )

loos is. Lieve vrienden! gebruikt toch dien kostelijker» fchar,gebruikthem,hat ik'er dit nog bijvoegen, biddende-, waarom zouden wij ook hier onze afhangeHjkheid van den goeden Vader in den hemel niet erkennen, niet vertrouwelijk zijne hulpe inroepen? En hoe ernftig — hoe aandachtig zullen wij, na zo een gebed, den Bijbel leezen! Ik vond onlangs een uitmuntend fchoon Formuliergebed; ik kon het zo van harten nabidden; ik wil het daarom voor u hier bijvoegen, en zal daar me Ie dan fluiten: Goedertieren God! die alle. de heilige fehrif ten tot onze leering en verbetering hebt doen befchrijven — vergun ons, dat wij'dezelven op eene zodanige wijze mogen hooren, leezen, opmerken, leeren en op ons gemoed toepaspen , dat wij door lijdzaamheid en de vertroosting van Uw Heilig Woord, ons vertrouwen mogen /lellen, en voor altijd gevestigd houden, op de zalige hoop van het eeuwig leven, dat gij om gefchonken hebt in uwen Zoon , onzen ZaItgmaaker — aan wien, nevens u, toegebragt zit alle lof, prijs en heerlijkheid, nu en in eeuwigheid, Amen.

TWEE-

Sluiten