Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 75 )

een uitgebreider boek over de Bijbelgefchie • denis. Telkens begint de leeraar met de verst gevorderden te onderzoeken , wat zij onthouden hebben, en helpe hen minzaam te recht, In een Bijbelsch prentenboek of in plaaten van die gefchiedenis, weiken daartoe dan bij de hand moeten zijn, wijze hij het nu den kleinen aan, of doe het hen, door de grooteren, onderzijn opzicht, aanwijzen. Nu moeten de kleinften hunne vraagen opzeggen ; ook de anderen, of de taak uit het leerboek voorleezen: al fchaft men het vraagen leeren niet af; men doe toch den kinderen begrijpen, dat dit het voornaamfte niet is. Nu onderzoekt de leeraar, of zij ook de gefchiedenis te huis in den Bijbel geleezen hebben; dit kan hij ras bemerken; hij helpe hen te recht, en doe hen door de grooteren te recht helpen. Daarop verhaalt de leeraar zelve nog eens de behandelde gefchiedenis, en voege 'er korte lesfen bij; praat daar dan het nog overige van den tijd met de meestgevorderden over, en doe hen alzo alles begrijpen. Het leven van jesus door feddej* sen en zijne leerzame ver haaien uit de Bijbelfche Gefchi'edenisfen, en ook, de gefchiedenis van den Godsdienst voor kinderen door rosenmuller, zouden ook in zo eene Catechifatie met nut kunnen gebruikt worden. Doch al kan men daar niets dan den Bijbel zelve invoeren, ook dan nog kan men deeze leerwijze volgen: en ik moet mij zeer bedriegen, zo zij niet een zeer gefchikt middel is, om onder Gods zegen, meerder Bijbelkennis onder den minvermogenden Burger-

Sluiten