Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 80 )

fchikst oordeelt; geeve 'er ieder een, én Ikéte dat dan rond gaan; ieder week krijgt ieder lid een ander T het boek gaat van de eene band in die des anderen, en in even zo veele weeken, als het getal der leden is, zijn dus alle boeken rondgeleezen. Dan neeme hij weer anderen: het fpreekt van zelve, dat de leeraar óf een ander meervermogend Burger de meesten zal moeten inköopen, tegen een redelijken prijs; op dat de kosten voor de overigen niet te hoog loopen ; dan dit beeft geen zwaarigheid; men maake het ook door boetens enz. den minvermogenden niet lastig. De bijeenkomst moet ook geheel onkostbaar zijn: In dezelve vraagt de leeraar, in een gemeenzaam gefprek, aan ieder naar het Loek, dat hij die week geleezen heeft; praatcdaar over, helpe te recht, boude zich ook nu en dan wel eens, of hij zelve iets niet aandachtig geleezen had, enz. Ik wil niet, dat men dit gezelfchap eenig en alleen ter vermeerdering van Bijbelkennis in zou richten , doch ook, dit houde men in het oog, men kan alzo zeer veel goeds ftichten. Men denke niet, dat dit zeer moeielijk en verveelend is; het is beproefd door mij, en wie weet door hoe veele anderen; het ging uitneemend goed , en ik herinner mij maar weinig avonden, die ik met meer genoegen heb doorgebragr. Men neeme flechts de proef, werke langzaam, fchikke zich naar den fmaak der le'ezers, zo veel het groote oogmerk maar gedogen kan, en geeve den moed niet te fpoedig op: ik ben wel verzekerd ,

Sluiten