Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 85 )

wat voor hem eigenlijk niet gefchreven is , wat hij niet behoeft te leezen, en toch niet begrijpen kan , terwijl hij het voornaame behield , en alles daar in toch zonder gaaping was, zou ik niet onnuttig noch ontijdig vinden. Het fpreekt van zelve, zonder fèktengeest, (men verfchoone deeze uitdrukking) zonder eenige partijdigheid moest zo een boek gefchreven zijn. Dit zou den gemeenen man minder ftooten. Men laate hem zijnen gewoonen Bijbel houden , — men geeve hem flechts een kort uittrekfel, eene uitlegging van het allerbelangrijkfte: en hoe veel goeds en nuttigs kon men hem daar door leeren. Ik wenschte wel , dat mannen van meer kunde en doorzicht dan ik, op dit denkbeeld hechteden , het verder doordachten, ontwikkelden, en handen aan het werk floegen. Misfchien is zo een Bijbel vooi den gemeenen man , zal 'er ooit rechte algemeene kunde in den Bijbel komen en rechte leeslust , ten hoogden noodig (4).

Minder misfchien gevaarlijk, maar niet minder nuttig zou een Kinder-Bijbel zijn, dien de ouders in hun huis, de meester in

de

(4) Ik ^ntleen dit denkbeeld van doedert.ein , ïnflit. Chlm. P. I. in Proleg. §. 35. Dit zijn zijne eigene woorden : Atque utinam tandem compendium Ubrorum N. T. rcfcisfis inutüibus , alienis ,. ac attt primis lectoribus tantum necesfariis, aut erudhofum cum relinquendis , in ujum pufularem, viro cuidam pio, interpretationis gnaro , et prtejudiciis metuque libero, magno Reipu.lica Chrisiiance comuodo ,post tot defidsria pia , accepium ferre posfsmus !

F 3

Sluiten