Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 9* )

maar jesus zegt toch met zo veele woorden , dat in de goede aarde valt, zijn deezen , die h*t woord gehoord hebbende, het zelve in een goed en eerlijk hart bewaaren, Luk. VIII: 15. ''Het'woord hooren, zegt tocii wel zeker het te verftaan, het te kennen *, het te bewaar en, _ zegt buiten twijfel ook, het te onthouden. Hier in zijn wij het voorzeker allen eens ; hier op willen wij dan werken 1

Ziet daar, wat ik te zeggen wist, geachte Maatfchappij ! Hij, die alles zegenen moet, zegene uwe — en ook mijne poogingen, ter bevordering der kennis van Hem en Zijn dierbaar Woord,onder den minvermogenden Burger! Hij geeve, dat ook deeze uwe poogingen wel gelukken !

Laat ons goeddoende niet vertraagen,want te zijner tijd zullen wij maaien, zoo wij niet verjlappen. Galat. VI: 9.

Sluiten