Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET BELOOP DEEZER VERHANDELING.

— • ■

Verpligt met allen ijver de beste middelen bij de hand te neemen, om de onkunde, omtrent den inbond des Bijbels, welke men , niettegenltaande de poogingen ter algemeener bekendmaaking van denzelven aangewend, nog bij den minvermogenden ziet plaats hebben, wegteneemen, en hem. meêr en meêr met het geen dit boek bevat, bekend te maaken; gaat men zien wat 'er ter bereiking van dit oogmerk het best zou kunnen gedaan worden.

Eerste deel. Om dit te ontdekken onderzoekt men' eerst, hoe het kome, dat'er, niettegenftaande het in 't werk gefielde, om den Bijbel voor 't algemeen bruikbaar te maaken, nogthans geene zo volleedige kennis van deszelts inhoud bij den minvermogenden gevonden worde als men wel zoude tyenfcheu. Bij welk onderzoek blijkt :

A. Dat zulks niet toekomt bij eene verkeerde keuza in de middelen , door welke men het algemeen met den Bijbel-inhoud trachtte bekend te maaken ; als ziinde het daar toe gekozen middel niet alleen niet ongetchikt, maar ook het eeni-

• ge gepaste:

B. Dat zulks ook eigenlijk niet toekomt bü den minvermogenden; als die wel niet geheel vrij is vin gebreken, nadeelig voor de goede uitwerking van het gebruikte middel; maar echter vooral

ver-.

Sluiten