Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GEËERDE LEDEN DER MAATSCHAPPIJ: TOT NUTVAN'T ALGEMEEN ! (O

CtocI heeft ons, in den Bijbel, eene verzameling van fchriften bezorgd, die, hoewel voor de tijdgenooten van derzelver Schrijveren eerst vervaardigd, en daarom veelal naar derzelver bijzondere behoefien gefchikt, nogthans de eenige bronnen zijn, waar uit wij kennis kunnen verkrijgen, van het geen hij, in voorige eeuwen, door opzettelijk van hem aangeftelde Dienaaren, rot nut der menfchen liet prediken en fchrijven. Hij, de Vader van allen , die door de nakomelingfchap van abraham , alle gedachten der aarde wilde zegenen, (G<r«. XII: 18;) die de Christlijke leer , aan alles, wat maar mensch genoemd wordt,wilde bekend gemaakt hebben, Mark. XVI: 15;) die op dezelve het Christendom alzo wilde vestigen , dat de dood van derzelver ftichteren het zelve niet zou kunnen vernietigen, (Matth. XVI: 18:) die wil dat alle menfchen zalig worden , en tot kennis der waarheid komen, (1 Tim. 11:4;) bedoelde met het openbaaren der dingen, door zijne Dienaren , bij monde en gefchrifte, in voorige eeuwen verkondigd , niet flechts de menfchen, die gelijktijdig leefden, maar alle volgende gedachten te verlicntcn. Hij heeft dus de H. Schriften , het eenig middel, waar G door

Sluiten