Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 105 )

tijd, worden weggenomen, en hij in de gelegenheid gefield, om zo veel (3) van de in den Bijbel vervatte waarheid, als hij immer door de mededeelzaamheid van deskundigen had kunnen verkrijgen, uit de bron zelve te haaien. — Zo dat men geenen ongeichikten weg ter algemeene bekendmaaking van den inhoud des Bijbels infloeg, toen men dit door middel van overzetting en ophelderende aanmerkingen trachtte te doen.

Geenen ongefchikten weg doeg men alzo in: maar ook den eenigen bruikbaaren.

Mondelinge mededeeling van den inhoud der Heilige Schrift gaat althans , uit hoofde van het klein getal der geenen , die deeze fchriften, zo als zij oorfpronghjk zijn uitgegeeven,wel verftaan; — uit hoofde van het groot aantal der geenen, die met derzelver inhoud moeten bekend gemaakt worden; — uit hoofde van derzelver te groote uitvoerigheid, om van eene mondlijke voordragt genoegzaam onthouden te kunnen worden, niet aan. Men mag bij monde den een' en anderen'kunnen opwekken, om dit boek te leezen, hen voorlopig eenigen fmaak van de daar m verhandelde zaaken kunnen geeven; — hier en daar eene zwarigheid voor hen uit den weg kunnen ruimen , deezen en geenen kunnen voorthelpen; mondelijk onderricht mag een bijkomend hulpmiddel ter bevordering yan Bijbelkennis zijn, maar het algemeen met deszelfs inhoud eigenlijk bekend te maaken, kan , om de genoemde redenen , niet dan fchriftelijk ge felheden.

En wat kan men dan beter doen bij lchtiïG 5 ten,

Sluiten