Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( "7 )

geval niet kunnen gebruikt worden: zo blijkt, dat 'er niets anders in deeze zaak kan gedaan worden, dan het geen door onze vaders is in 't werk gefield ; die, door eene overzetting te vervaardigen, met bijgevoegde aanmerkingen , ter opheldering van het geen door de overzetting niet duidlijk genoeg wierd, hebben gepoogd den Bijbel verftaanbaar te maaken, alzo den eenigen bruikbaaren weg ter algemeene bekendmaaking van deszelfs inhoud, Maande: Denzelfden weg, welken men voor de tijden van jesus reeds ten opzicht van de H. S. der Israëliten gebruikte ; van welken ook jesus noch zijne Apostelen zijn afgeweken: aan welken men geduurende alle volgende Eeuwen, bij alle volken, zich gehouden heeft, twee perfoonen uitgezonderd, die uittrekfels maakten, van welken het eene met meer aanwezig en het andere naauwlijks bij naam bekend is den zelfden weg langs welken ook luther. het licht der waarheid aanbragt; den zelfden, die zeer beroemde Mannen tot op heden bewandelen!

De middelen, welken men gebruikte ter daarflelling van algemeene Bijbelkennis, zija derhal ven geenzins de onrechte, maar de alleen gepaste.

Hapert het dan bij den minvermogenden, dat hij, hoewel hem de H. Schriften leesbaar zijn gemaakt, nogthans zo weinig met derzelver inhoud bekend is? Heeft

(*) Dokderl, /. c .p. m. 47.

# 3

Sluiten