Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C ™° )

waar op reeds de algemeene oplettenheid; gevestigd is; zo dat ook dit gebrek in ons tegenwoordig onderzoek niec verder in aanmerking komt. —

'Er zijn ook, die gretig leezen wat van hunnen fmaak is, doch weinig of niet in den

Bijbel. Misfchien om dat zij afkeerig

zijn van de deugd, die met den Bijbel in eene zo naauwe verbintenis ftaat, dat hun afkeer van het goede hen ook niet toelaat dit boek te zien. „ Dit is de oorzaak van der menfchen ongeluk, dat zij de duisternis liever hebben dan het licht, uit hoofde van hunne booze werken." Braave vrienden moeten de genezing van de zodanigen bij de hand neemen; het algemeen heeft voor hen geenen raad: want, gelijk zij den Bijbel haat'en, zo zullen zij alles ter zijde leggen wat naar deszelfs inhoud zweemt. Het eenige dat hier in door de Maatfchappij gedaan kan worden , de beginfelen, naamelijk van dit kwaad bij de jeugd, door eene goede opvoeding te bevorderen , en deugdkweekende gefchriften voor de kinderen daar te hellen , wordt reeds in het werk gefield. — Misfchien ook zijn fommigen alleen bevooroordeeld tegen den Bijbel, uit hoofde van de onwaardige zeden en begrippen, welke zij bij lieden, die voorgeeven hoogachters van denzelven te zijn, aantreffen; van deezen bij zich zelf tot den Bijbel bclluitende. Voor deezen zal een enkele wenk, hoedanige thans in allerlei fchriften genoeg voorkomt , en welke elk verftandige, die de zodanige ontmoet, kan herhaalen, dat naamelijk de Bijbel

eene

Sluiten