Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 139 )

leevenden verplaatst zijn, voordat zij met leezen beainnen - fl. Behalven zodanig een voorbeficht zou ik eene kleine kaart noodzaakhg oordeelen voor den gemeenen man, waar uit hij , in het ruuwe, de gedegenheid dei m deeze fchriften meest benoemde landen en p aTfen ten opzicht van eikanderen en ons Nederland kan zien - met bijgevende korte, eenvouwige aanwijzing, waartoe hem deeze primdient , en hoe hij dezelve moet gebruiken. Wanneer hij ziet, hier wormen wij; daar is dat Egijpu», waar de Israeliten zo moesten lijden 5 hier de Roode Zee , door wïke zij togen; hier de Woestijnen , waar Si zo lang zwierven; hier de Zoutzte, waar Sodom lag ; hier Kanaan, van waar deeze fchriften grootendeels afkomftig zijn - hier /eSm, waar jesus zo veel.leed; hier Korinthen , hier Romen , aan wier inwooneren paülus deeze brieven Ichreef, enz. - Wanneer hij , zeg ik , dit alles kan'zien, dan is het als of 'er fchillen van zijne oogen vallen, alles wordt hem begrijplijker, gemeenzamer , "natuurlijker: eene Kaart is bijdeeze^Schnf, ten geheel onmisbaar. — 3- Nog moet teeze overzetting voorzien zijn, met meer voldoende en melr juiste ophelderende aanmerkingen der bijzondere plaatfen, dan de randtekeningen des Staatcn Bhbeis; met aanmerkingen , in dewelken (leeds het oog gehoudenis op de vatbaarheid en behoefte van den gemeenen man; waarin men geene godgeleerde kundigheden , maar alleen gemeen gezond me 1fchenverftand bij den leezer voorondeiftelt , waar in alles verklaard wordt, wat hij met.

Sluiten