Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 146 )

Doch,dit is geen werk, dat op de gewoone wijze (als eene prijsvraag; kan behandeld worden. Gefteld toch, men gaf het zelve tot eene prijsvraag op ; A., naar den prijs willende dingen,noodigt nu alle de kundigen uit, om hunne verbeterende aanmerkingen daar en daar te willen zenden, ten einde hem ;n ftaat te Hellen, aan den Bijbel, voorden gemeenen man, de hoogst mogelijke volmaaktheid te geeven; e^ne dergelijke uitnoodiginggefchiedt'er van B; nog eene van C , aan wien van de drie zal het algemeen zijne aanmerkingen zenden ? Aan den bekwaamden. Zij moeten zich dan bekend maaken : bekend geworden zijnde, del ik in A. het meestcn vertrouwen; en zend aan deezen mijne toeiaagen. een ander zendt het zijne aan B.; een'ander aan C : noch A., noch B., noch C. krijgen alles, maar ieder van hen wat, tot groot nadeel van het werk; voor het welk alzo twee derden, der van het algemeen geleeverde verbeteringen, verloren zijn. B. en C. deeze nadeeiige gevolgen, bij het leezen der uitnoodiging van A., reeds bevroedende , zien mogelijk van hun voorneemen, om naar den prijs te dingen, al; zo zal alles aan A komen : maar deeze^ is ongelukkig voor dat werk niet opgewasfen; alles wordt Verbroddeld, —de prijs kan hem nie toegewezen worden; zijne aanzienlijke verfchotten, en, dat meer is, ook de aan hem toegezondene aanmerkingen zijn verloren! ik acht het onnoodig dit in zijne fchadeliike gevolgen verder te beredeneeren, of van andere z.vaarigheden te fpreeken. Bij wijze van prijsvraag

kan

Sluiten