Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 153 )

tusfchen dat zij hier mede bezig zijn, ziet ieder van hen dat gedeelte, waar over hij de aanmerkingen van het algemeen gehad, en voor zich beoordeeld heeft, en merkt aan, wat zijnens bedunkens weg moet vallen: — waar bij hij niet alleen let op zulke aanmerkingen van van hamelsveld. als, uit hoofde van de in dezelve vooronderftelde te hooge kundigheden voor den ongeöefenden, of, uit hoofde, dat zij eene opgaave behelzen van verfchillende gisfingen, of, uit hoofde van haare onwaarlchijnlijkheid, in het werk, waar mede men bezig is, geene plaats kunnen vinden : maar ook op enkele zinfneden , of woorden, in de over het geheel bruikbaare oude en nieuws ingezondene aanneemenswaardige ophelderingen, welke naar zijn oordeel^ zonder fchade zouden kunnen uitgelaaten, of op eene korter wijze uitgedrukt en vergoed worden. Weinige woorden maaken eenen regel, weinige regels eene bladzijde, weinige bladzijden een vel; en ieder vel minder is een heele ftap nader aan het groote doel; waarom één woord te kunnen uitwinnen voor de Commisfie zeer belangrijk moet zijn. — Na dat het laatfte Lid alzo gereed geworden is met het eerst behandelde gedeelte komen de Leden bijeen, om de ophelderende aanmerkingen voor een gedeelte vast te ftellen. De meerderheid beOist, des noods, over de noodzaaklijkheid of overalligheid van zekere aanmerking ; als mede over de verstaanbaarheid van eenige verandering, die men, kortheids of klaarheidshalven in zekere aanmerking voorftelt te maaken: maar indien, K 5 in

Sluiten