Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 5 )

boorte of aangroei vrij veel aan het gedrag en voorbeeld van de andere (tanden verfchuldigd waren; hoe het dus, buiten en behalven alle bijzondere bemoeijingen, vrij veel van de hoogere klasfen in de maatfchappij zal afhangen, of, en in hoe verre de heerfchende gebreken, bij den minvermogenden zullen verholpen, en door waardige beginfels vervangen worden.

Zoude het tegenwoordige voordel der edelfte maatfchappij, indien het anders handelde over de verbetering van gebreken die uiterst fchaadelijk, en waar in wij allen nauw betrokkenzijn,gewislijk aller braaven aandacht en ijver opwakkeren: welaan dan , mijne Medeburgers ! laat ons Hechts de voorgedelde vraag in haar waar oogmerk en geheelen omvang vooraf befchouwen; wij twijffelen geenszins, of gij zult haar zo belangrijk keuren , dat gij eene ernftïge overweeging, van het bekroonde andwoord , u gaarne getroosten, en tot het uitvinden en bewerk Heiligen van heilzaame middelen , ter verhelping der heerfchende gebreken, alle aanfpooring gevoelen zult.

•& $

r „ Daar luiheid en fchaamteloosheid, veelal, i ,, de oorzaken zijn, dat de armen kas/en da. ,, gelijks door nieuwe lasten gedrukt en uit» „ geput worden: Wat middel is 'er, om den ,, ijver en werkzaamheid bij den minvermogeilden Burger op te wekken, en hoe kan „ men best, eene edele eerzucht in hem ont» fteeken en onderhouden ?

A 3 In

Sluiten