Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C *6 )

het goud alleen de flagboomen opende, en

den minvermogenden is alle toegang tot " vordering belet, om dat hij niet virmo*, pend genoeg is den flagboom te openen. , Rechtvaardigheid en vlijt behoorden de weg

te zij.i, tot welvaart; octrooijen, previle" gien, geleidenden oneerlijken tot eene zekere

winst, en de vlijtige moet het aanzien, en " blijft de oude knecht."

In de verdeeling der belastingen kan men niet nalaaten optemerken, dat de onevenredig, heid dikwerf zeer groot , en voor de arbeidzaame klasfe drukkend is. Meêr rechtsftreeks doodlijk voor vlijt en ijver zi,n, de belastingen op inkomende waaren, vooral op de zulken die verwerkt, verarbeid , ot bereid, moeten worden. Immers de luije deugniet weet wel ras middelen te vinden tor fluikhandel ; waar door hij beter koop verkoopende, nog groote winden maakt, terwijl de eerlijke, braave, vlijtige werkman, die elk het zijne geeft, nimmer groote vordering maaken , maar met al zijn zwoegen , en zweeten naauwhjks zijn beftaan vinden kan.

Hoe fchoon een middel had fteeds de regeering in handen , tot bevordering en aanmoediging van braafheid en weikzaamheid, door naamelijk den vlijtigen , den naarftigen. altoos in de eerlte plaats met maatfchappelijke voordeden te begunftiger?

Maar wij hebben deeze fnaar flechts aanteroeren; en iedereen , hoedanig hij anders ook denke, zal zich herinneren, dat niet verdienstrijke menfchen, maar neeven en nichten; vleiiers en onderdaanige dienaars ; leden van J ze-

Sluiten