Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 93 )

maar geen deel, ja wat zeg ik, geen inzien zelfs gegund, in de waare belangen van het algemeen. Hoe toch zou men dan kunnen verwagten , dat de arbeidsman zou berekenen, den invloed van zijne werkzaamheid, op het algemeene best, en daarom met te meerder ijver werken ?

Indien het belang van het algemeen eene ijverige werkzaamheid van allen eischte; waarom dan den lediggang bevorderd , door het voortrekken en begunftigen van luiie ledig gangers, zonder eenige verdienste? Waarom Koophandel en Zeevaart zonder (leun en befcherming overgelaaten ? Waarom den ftaat belast, met tallooze ambtenaaren, overtalligé lands- en ftadsbedienden , wier eenige verdienste beftaat, in de fchatkist van den ftaat te helpen ledigen? Waarom geene bevelen tegen den ledigganger uitgevaardigd ? Waarom in tegendeel zo veele handen aan ploeg en fpade, en andere nutte bezigheden onttrokken; alleen, om ten dienste te ftaan aan de gemakkelijkheid, van rijken engrooten? Waarom , eindlijk, toegelaaten, dat een talloos heir van luije , onbefchaamde bedelaars, fteeds ftraat en weg bezet , er. den voorbijganger een aêlmoes afperst?

Wie toch zal den akker onbebouwd laaten liggen, ja daarin allerleie onkruid zaaiën; en evenwel daar van nog goede vrugten willen leezen ?

Godsdienftige kennis is ook zeer verre, van gezond geleerd, en algemeen bekend te zijn i

Hoe jammerlijk, de eigene eenvouwige leer

des

Sluiten