Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 103 )

Dat wij hier aan nu eenige oogenbükkea nadenkens toewijden.

III.

„ Indien, ter opwekking van ijver en edele eerzucht, onder den minvermogenden, eerst alle misbruiken moeten weggeruimd, ingefloopene gebreken verholpen, en dus de drijC veeren in volle kracht herfteld worden, zo zal dit werk zeer omflagtig worden."

Ge» islijk mijne leezers! maar zou 'er ter herijking van het ware doel een korteren weg zijn ? ° _ Toen het voor handen zijnde vöorflel werd uitgefchreven, was misschien het oogmerk, dat, zonder eene verveelende herinnering , van oude, zeer bekende, klagten, over heerfchende misbruiken, flechts zouden worden gevonden, en opgegeeven, zekere nieuwe middelen, of prikkels, waar door luien en fchaamteloozen opgewekt, ja alle minvermogenden opgewonden, opgevoerd zouden worden, tot eene edele zelfsverheffing , zo dat zij de boeien van luiën fchaamteloosheid verbreekende, met eenen edelen ijver, tot nutten arbeid,en het bejaagen van waare eere en achting bezield, edel denkende, edel handelende menfchen, werden.

Het kan zijn,dat 'er middelen konden worden uitgevonden, om alzo den geest des volks op te winden, en voor eene poos tot edele of "oute daaden te verheffen: Het is, althans, bekend, hoe vorften en priesters, nu en dan de volkeren hebben weeten optevoeren, te G 4 ver-

Sluiten