Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C "5 )

lijks brood kan vinden: maar de eeluks-eoederen, in beter evenredigheid verdeeld , als dan elk een ordenlijk beftaan geeven zullen.

Alle vermeerdering van rijkdom in een land, zegt de beroemde r> hume, (*) welke niet beftaat in vermeerdering van geld, doet alles rijzen, behalven de dagloonen, die met geld moeten worden betaald, waaruit die Schrijver het gevolg trekt, dat, hoe 'meerder papieren van geldswaarde, gelijk obligaten, in een land komen, de rijkdom over het geheel grooter, alles duurder, maar door de ichaarsheid van geld, de arbeider niet beter betaald, en dus hoe langer zo meer gedrukt, en uitgemergeld wordr.

JJeeze a mmerking, over welkers waarde wij niet beflisfen, verdient althans de aandacht van hen, die als Volksbeftuurers, voor allen en een ieders welvaart wakken, — zorgen moeten.

Kon het eens daar heen worden gebra<n, dat de overdaadige weel Je verbannen, en eene maatige leefwijze algemeen aangenomen werd, dit zott, buiten het genoemde, ook dit voordeel neboen , dat de minvermogenden dit voorbeeld_volgende,ook fpaarzaamer en maatiger zouden leeven, iets het geen, niet min noodzaakhjk is , zullen zij aan werk en brood,in een redelijk,beftendig,beftaan, geholpen worden.

Hoe zeer het wel verdiene de zorge van JrSeftuurers., dat de arbeidzame ftand, zich bij eene behoorlijke maatige leefwijze bepaa-

le,

C) Wijsg. en Staatk. "roeven, H 3

Sluiten