Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C "9 )

een , gelijk wij te vooren aanmerkten C*)» werkzaamheid kunnen bevorderen , door naar zijn vermogen werk te geeven , en door de voortrekking van Inlandfche Waaren , boven de vreemde , waar door veele ledige handen werk zouden vinden , wijl de arbeid aangenaamer en wellekomer zijn zal, naarmaate het uitzicht van beftaan ruimer zij. ö Hoe veel nut zoudt gij, begoedigde Medeburgers kunnen doen, door in uwe leefwijze de overdaad te vermijden , en maatigheid te betrachten ? Het is niet de raad van eenen ■jwaarmoedigen Dweeper, die, vijandig, tegen de vermaaken der waereld, u zou willen aanraaden, de goederen, die gij bezit, ongebruikt en ongenooten te laaten liggen, en uw leven met zuchten en klaagen door te brengen ! 6 neen ! Het is bij mij zeker: „ God , de algemeene Vader en Weldoender, ziet niets liever, dan dat zijne kinderen vergenoegd, verheugd zijn, en de gaaven, hen gefchonken , met een vrolijk harte gebruiken. Maar het is bij mij even zeker: „ overdaad is bij God gehaat." Rijken en armen zullen eikanderen ontmoeten Rijkdom zal ftrckken ter verkwikking van allen; maar de wulpfche , weelderige, leeft alleen voor zich zeiven. Hij ftelt, mislchien ,zich zeiven gerust, met die gedachten, dat hij,veel verteerende, ook anderen daar door aan verdienften helpt en brood; dat het geld aldus onder de menfchen komt; maar hij bedenke tevens, dat zijne verteering fiechts ,dient-, om

di ^ fora(*) Bladz. 115.

H4

Sluiten