Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 136 )

lijk waarnam, «eggende: dat men de menfchen niet moet beöordeelen - naar de posten die zij bekleden, maar de posten naar hen, die zé vervullen.

Zij, die tot dus verre leevende, in eene fl.iaffche afhanglijkheid, en zuchtende onder minachting en dringende behoeftigheid, niet va-baar waven, voor het gevoel van eigene redel jke waarde, zullen door deeze of dergelijke uitterlijke pmftandigheden , als thans in óns vaderland plaats hebben, opgewekt, en tot eene edele geestverheffing opgeleid worden; en naarmate voortaan de inrichting van het ftaatsbeltuur, en; het gedrag der burgeren, in 't gemeen, aan de vastgeftelde beginfelen , van vrijheid en gelijkheid, volkomener beantwoorden, zal dit zo nuttig gevoel, bij meerderen opgewekt, gevoed en gefterkt worden.

Staatsgefteldheid en beftuur,erkenne fteeds de waaide en het recht van ieder een, als mensch en burger, zonder invloed van oude rang, geboorte, vermogen, of geloof.

Voor ieders rechten, welvaart, worde met gelijke vlijt gezorgd. En

Dit worde, in het burgerlijk leven, insgelijks als een heilige pligt erkend en opgevolgd, alzo leert elk zich zeiven achten; en

b. Door even deeze maatregelen en inrichtingen, in de achting en goedkeuring van andren, in eere en aanzien, behoorlijk belang ftellen.

Wezens, die in onze oogen niets waardigen zijii, of bij weiken wij veracht, of welker achting of verachting, voor ons volftrekt

nut-

Sluiten