Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 140 3

king, tot welke vooral een doorzichtig beftuur genoegzaame gelegenheid zal vinden.

Toen eens bij de Spartaanen, een goed voorftel wierd gedaan, door een man van flecht gedrag,hield de Raad daarop een diep ftilzwijgen ;maar liet, des anderen daags,door een deugdzaam man .hetzelfde voorftel doen; en nam daarop een gunstig, zeer verëerend befluit.

Is het flechts ernst, bij het beftuur, en de burgeren in 't gemeen; willen zij Hechts, de handen in één daan , zo zal zich hier, gelijk, tot bevordering van alle goede werken, overvloedige gelegenheid aanbieden; weshalven wij hier van afltappen met den wensch: dat deeze, zo heilzaame, eensgezinde , wcrkzaame goedwilligheid, dra haaren zegen over Nederland verfpreide.

•£• #, ■&

Zullen, intusfchen,de nu opgenoemde Heilige middelen, indedaad, ftrekken ter duurzaame bevordering, van ijver en edele eerzucht bij den minvermogenden; zal men daarvan beftendig heil verwagten; zij moeten , vooral, gefteund, gevoed en geholpen worden, door de toeneemende verlichting van verftand, vermeerdering van kennis, bij die zo nuttige klasfe van menfchen. Redelijke kennis en overtuiging der waarheid, moeten zijn de beginfels van' het beftendig goed gedrag van redelijke fchepfels; het gevoel van eigene waarde, het gevoel van het fchandelijk of 1'choone onzer daaden; het befef van recht

en

Sluiten