Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TWEEDE GESPREK.

goedh. Met welk boekien koomt gij daar aanftappen, jacob?

jac. Ik heb het meegenomen, om het u eens te laaien zien: het heet Comeetboektm, dat is beichrijving van alle Comeeten of Haart Herren, die zeden twee honderd Jaaren verichenen zijn; met de daarop gevolgde plaagen en oordeelen. .

goedh. Zouden dan deze Herren juist altijd plaagen en oordeelen moeten aankondigen ?

j a c. Ik zou zeggen, neen, zoo men 'er nog maar één gezien had, die geen ongeluk.? bode was geweest; maar, volgens mijn boekjen, hebben zij alle, tot het kleinfle Herretjen toe, als 'er die verwenschte Haart maar aan was hongersnood, pest, watervloed, oorlog, en aardbeevingen medegebragt.

goedh. En waarom moest al dit kwaad uit de Haart voortkomen?

jac. Om dat de Haart een roede verbelden een roede betekent Hraffe.

goedh. Maar waarom dan ook juist een roede? Als men alleen zijne verbeelding volgt, kan men 'er nog veele andere dingen van maaken. Een kleine inlichting over de eigenfehappen van deze Herren zou u het denkbeeld van ltraffen gemakkelijk doen vergeetcn.

he nd.

Sluiten