Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 18 )

gen, welke fchoonc fter dit was? de kinderen hebben gelijk, zeide de man.

h e n d. Heb ik niet wel eens gehoord van menfehen, d:e zo ook in zon en

maans - verduisteringen VOOlte»

kens zogten?

goedh. Ja wel; maar met hoe veel recht zij dit doen, kunt gij zelve opmaaken, daar gij weet, dat deze op gezette tijden wederkomen en op een minuut kunnen berekend worden, gelijk de almauach u genoegzaam leert.

hend. Welke is de oorzaak dezer verduisteringen ?

goedh- Wanneer de Maan, in haaren loop rondom onze aarde, koomt tusfehen de Aarde en de Zon, zo word een gedeelte van de Zon door de Maan voor ons gezicht bedekt, en dus verduisterd. De Aarde daar en tegen, invallende tusfehen Zon en Maan,onderfchept de zonneftraalen, die anders op de Maan zouden vallen; hier door moet de Maan, die uit zich zelve geen licht heeft, noodw ndig verduisteren, en dit noemt men een Maaneclips.

jac. Als ik mijn brood moest hebben van het berekenen der Eclipfen, zou het 'er zeker fchraal uitzien.

g o e d. De honger zou dan misfehien wel in Maat zijn om het u te leeren, doch het is beter als men de kunst kent, om 'er in nood gebraik van te kunnen maaken; dit was eens van een ongemeenen dienst voor columbus, den eersten ontdekker van Amfika.

hend. Bij welke gelegenheid?

goedh.

Sluiten