Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 3i )

len ter afwending der gevaarlijke uitbarstin-

gejAC. Kan men de oorzaak van het onweer wel recht nagaan ?

goe oh. Ja wil; het EkctrisökvwUte nnrraik eeliik ik zo even zeide, van tiet Z derlicft S andere hemtlverfchijnfelen, verwekt ook den blixem, wanneer het ini genoegzame hoeveelheid bi] een verzameld is. Alles wat met deze (toffe vervuld is, is van dien aart, dat het fommige andere dingen naar zich trekt, met oogmerk om de Electrifche ftoffe daaraan mede te deelen. Zoo drijven ook de vervulde en de ledige wolken bij elkander, en, als zij nabij genoeg gekomen riin fpringt het Ehlcc'rik vuur van de eene oh 'de andere wolk over; en dit is de blixem. Oogenblikkelijk daar op volgt een geweldige flag, die door de weerkaatfing der wolken herhaald word, en daar door ontltaat dat rammelend geluid dat wij Donder noe-

"^d En als wij den (lag niet terftond na het uitfpringen van het vuur hoorcn, dan is de blixem niet zeer nabij. .

goed. Juist getroffen. Somtijds is de donderwolk zeer nabij de aarde, en dan ontlast hii zich wel eens op aardfche hgchaam-n, vooral die wat hoog ftaan, als torens, molens, boomen, enz. Al wat de blixem dan raakt, word met ijsfelijk geweld verpletterd, weo-nèfcheurd en gemeenlijk inbrand geftoken.

hend. Is het waar, dat men, tot het blusfchen van dit vuur, volftrekt melk noodig heeft?

Sluiten