Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 37 )

5s een pilletjen broods in ftaat iemand te doen flaapen,of braakingen en andere ontlastingen te verwekken , al naar dat men hem bevorens van de kracht van het pilletjen heeft voorgepraat. Zo nam een boer, die den Doctor niet wel begrepen had, het receptbnef jen in, in plaats van het middel, dat daar op gefchreven ftond, en wierd daardoor geheel

^hTnd1! Mij dunkt, de Doctoren konden, bij het geneezen van ziekten, van de verbeelding dan wel gebruik maaken.

goedh Een verftandig Doctor tracht dit ook te doen, fchoon de zieke het meest al niet gewaar word. In het Weeshuis te Haarlem kreegen eens meest alle kinderen door verbeelding de vallende ziekte, en wierden door hetzelfde middel ook weer geneezen. . , „

hend. Hoe ging dat toe/

goedh. 'Er was één kind, dat aan die ziekte fukkelde; alleen door 'er naar te kijken, kreeeen het andere: zo dat zij eindelijk alle te gelijk neêrvielen, wanneer er maar één was, die het toeval kreeg.

Al wat men deed, 'er was geen helpen aan; doch Profesfor boerhaven, er bij seroeren zijnde, liet een pot met gloeijende fooien, cn brandijzers daarin, in het vertrek zetten, en gelastte den oppasfers, in tegenwoordigheid van de zieken, om deneerften den nesten, die het toeval krijgen zou, daar m* de te brandmerken. Dit maakte zoodamgen indruk op de verbeelding der kinderen, dat

Sluiten