Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 39 )

vatiTto, welken hij .zo g^*M^ Nu (telde züne verhitte verbeelding nem £s dan den dood voor oogen. Nu bank , Se hij tot zijnen Geneesheer, nu ben tk cmS# ïmufïde plaats .aar van iL gedroomd jw ,n hier zal ik begraven worden p..aiop

"^X^enSfk aan vermeesterde zijne dSees igtod hem geheel en al ; zijne zinneS werden verward; geene hulpmiddekn waren in ftaat hem eenige verhgting toe e brenoèn ; zijné onftuim.ge verbeelding , foo>Xze 'drifrige en ontijdige righeid nog meer aangevuurd, putte: zijne levenskrachten uit; hij wierd ziek, fturt en wierd te Thous begaaven.

r>im /iet en» boe, uit de fterue verneei dini dief voorfpellingen gebooren worden, Sè men voorgevoelens of ingeevmgen

^mT'nd Gelooft gij dan niet , dat ;er vóórge^oelens zijn, die van God worden m-

g&Gol™l. Meent gij eenige redenen daar

^kÏo^GcÏ heeft weleer, door drooMwi-m?e openbaanngen gedaan, en daardoor^'deii5 menfcLn te kennen gegeeven, wat zij te doen hadden.^ gqedh>

Sluiten