Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

-C 44 )

door eene zogenoemde Goddelijke ingeeving, gedrongen, alle de Vorsten aan te fpooref om tochten te onderneemen, ten einde Jcnl. Um en het Heilig land den Saraceenen weder te ontweldigen; hij wist zijn oogmerk te Te. reiken, en aldus wierd de dweeperii van één monnik de oorzaak der vermaarde krnistoch-

ïkoT&T uropa 7'000>00°menfche»

JAci-,Wel ijsftliik! de ouden hadden we gehjk met hun Spreekwoord, dat de in. beeldmg nog erger is dan de derdendaagfche koorts; 20 veele menfehen zijn 'er door deeze Koorts zeker niet omgekomen.

g oedh. Gij brengt mij door uw fpreekwoord daar iets in. gedachten. Weet gij wei dat men door inbeelding de derdendaagfche koorts geneezen kan?

Jac. Nu zoekt Mijnheer mij ook wat wijs te maaken! de koorts zou geneezen worden, door een middel dat nog erger is v

goedh. Al wat u vreemd voorkoomt, is daarom nog niet ongelooflijk; ten minsten

bewezen " ^ ^ InbeeldinS ze£' is wel

hend. Ik heb wel eens gehoord van

koorts-bezweer en.

goedh. Dat is het juist, waar van wii ipreeken. '

he nd. Hoe gaat dat dan in zijn werk ?

goedh. Gij begrijpt ligt, dat dit bazweeren bij alle menfenen niet even o-oed uitvalt: de gefchiktfte zieken daar toe^zhn zij, die eene fterke inbeelding hebben en zich wel wat op den mouw willen laaten

fpeb

Sluiten