Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 46 )

hjï nd. Moet het ook niet op rekeninr? van de inbeelding gefield wordenY a^èen v te^I1 °/met alIe!-hande teekenen van1 muizen, kersfrn, aardbesfen, en dergelijke dingen op het lijf, ter waereld komt v

goedh. Men fpreekt daar zeker veeï van; maar gij hebt nu reeds geleerd, dat daarom met alles waar is. - De uitwerking van iemands verbeelding op zijn eigen ligt haam is geheel iets anders, dan die van eene moeder op de vrugt; uit het maakzel van beiden blijkt ook, dat die werking niet ligt mogelijk zijn kan; doch dit zal ik u bij nadere gelegenheid wel eens uitleggen jac. 'Er moet toch, dunkt mij, zo iets

komen?2^ ' ^ mag heC anders van daan Go -ïDii. Ja,waar mogen alle de praat jens van de kraamkamer van daan komen V men wil het met alle geweld zoo hebben,en dan moet het ook wel zoo gebeuren. — Als een vrouw fchnkt van een muis, of lust heeft tot kersten, dan zeggen de menfehen niet van te vooren, die vrouw zal een kind krijgen, dat met een muis of kers getekend is: want dat zou fout kunnen uitkomenm; aar wanneer er aan het kind eenige vlek befpeurd word, dat door een eenvouwig toeval ligt gebeuren kan, dan gaat men eerst aan het onderzoekeu, waar dat teken wel her meest naar gelijkt. Is de vlak eenigzins langwerpig, dan moet het een mms wezen (kop en ftaart kan men er zich wel bij verbeelden) en dan moet de vrouw m haare dragt, of zij 'er iets van weet of niet, zeker van" zo een dier ge-

fchrikt

Sluiten