Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 52 )

droom , een ftem te hooren, die tot hén zeicte, dat hij den volgenden dag in de ftad net middagmaal zou houden. De Generaal was hier over zeer verblijd, en niettegenttaande er tusfchen de Carthagers en de andere hulptroepen onéénigheid ontftaan was, die üem zeker narieelig zijn moest, begreep hij echter, dat, wilde hij in de ftad zijn, 'er een aanval moest gefchieden Hij kwam 'er ook wel in, maar als krijgsgevangene: de belegerden hadden een uitval gedaan, en zich van het leger en den perzoon van amilc a r meester gemaakt.

jac. ö Wat zal die arme man droevig op zijn neus hebben ftaan kijken!

goedh. Dit ongeluk was een natuurlijk gevolg van zijn bijgeloof; Had hij, in plaats van j>V een droom te vertrouwen, zijn verftand gebruikt, en het leger weer in orde gebracht,zou hij, misfchen, eenige dagen later, als overwinnaar de ftad hebben binnengetrokken.

hend. Dit vind ik eene fchoone les voor alle liefhebbers van voorgevoelens.

goedh. Zeer gefchikt ook voor ons, om te leeren, dat wij ons verftand en geweeten moeten raadpleegen om te weeten, of eenig voornemen goed of kwaad, nuttig of nadeelig zij; dit is zekerlijk de fceste weg, veel veiliger dan ons door inbeeldingen, droomen, neêrflagtigheid of opgebeurdheid van geest, te laaten leiden, om eenig werk te ftaaken of door te zetten. Meer heb ik over de voorgevoelens niet te zeggen.

hend. Nog eene vraag, eer ik het vergeet:

Sluiten