Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 63 )

deeze bedre-ging; doch naderhand overdenkende, hoe- ernstig dit haar voorfpeid. was, beó-on zij zich den genoemden dag dikwijls voorden" geest te haaien en 'er voor te fchnk» ken De verbeelding vervolgens allengskens ïlerkcr wordende , terwijl de kracht der reden langs hoe meer verminderde, is zij eindelijk op^dien zelfden dag geftorven, niet door een Goddelijke "ftraf, zo als men zich iomtijds dwaaslijk' verbeeldt: want wat kwaad had zü; begaan, door aan zulke landloopers geen aêlmoes- te geeven? zij had veeleer deugdzaam gehandeld, en Was gehoorzaam geweest aan "de bevelen der overheid , welke verb*ed de luiheid van zulk fiag van men"fche i door aêhnoesfen voedfel te geeven.

Dus luid het verhaal, het welk, behalven de bloedfchuld des waarzeggers, u ernnnert het strwdt gevaar van zi n lot vooraf te willen weeten. Du was nu maar een flegt vrouwsperfoon: hoe veel gevaarlijker moest de voorfoelUng niet zijn van een afgerichten Starrenwichgelaars Wiens woorden, gebaarden, houding, kteèdirig, huisraad en alles gefchikt zijn, om vrees en verbaazing in te boeze-

n'chf.nd. 'Maar het zal toch zo ligt geen vat hebben op menfehen , die hunne mb'eeldinge meer meester zijn:

o o k d h Dat geloof ik ook; maar ik zou evenwel geen mensch durven raaden 'er de woef van te neemen. Al wil iemand van de voorzegging eens niets gelooven, hij zouze toch niet vergeeten; en als die dag naderde * en 'er kwam maar een klein ongelukjen van

ziek-

Sluiten