Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 64 )

ziekte of diergelijk bij, denk eens bij u zeiven, of het ook indruk maaken zou. ..Jac. Ja, ja, ik zie nu wel, dat 'er met die dingen geen gekfcheeren is.

hend. Zijn 'er ook geen wezen/ijk geleerde mannen geweest, die zich met de Starrenvoorzegging opgehouden hebben ?

goedh. In vroeger tijd waren 'er eenigen;maar 'er is van hun werk nooit veel bijzonders voor den dag gekoomen: en onder de hedendaagiche Starrekundigen zult gij zeker al zeer weinige horoscooptrekkers vinden. jac. Wat is dat nu voor een woord? goedh. Horoscooptrekker/ betekent, iemands lotgevahen berekenen naar zijn geboorte uur; maar nu wil men 'er ook nog de geboorteplaats en doopnaam bij hebben.

hend. Ik denk toch dat men thans veel meer van de Starrekunde weet, dan ooit te vooren, en wanneer men nu van de horoscoop geen werk maakt, zal het denkelijk ook wel meest gtfehied zijn... s goedh. Gij moogt zelf oordeelen; zo er op die kunst rekening te maaken ware, dan moesten menfehen, die op gelijken tijd gebooren zijn, ook gelijke lotgevallen hebben in ele waereld; en hoe veel verfcheelt fomüjds het lot niet van tweelingen? Menfehen , die op gelijke tijden denzelfden dood fterven, moesten dan ook ter gelijker tijd gebooren zijn; en dit kan men toch niet zeggen van hen, die te gelijk in een gevegt fneuvelen, of met een fchip naar den grond gaan.

Wat zal de geboorteplaats betekenen ? Een

vrouw

Sluiten