Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 67 )

ter dat het op dien dag uitmuntend mooi weêr geweest is; indien het zo wel geftormd ea gedonderd had, zouden, waarfchijnelijk, veele menfehen door angst hun leven of gezondheid verlooren hebben. —

Nog één voorbeeld van het ligt geloven aan waarzeggers en de akelige gevolgen daar van. Een jonge boer in Noord-Holland had een zoet kapitaaltjen gekregen uit de nalatenfehap van zijn vader. Aan werken niet gewoon , gevolglijk geen liefhebber daar van zijnde , wenschte hij ilechrs met dit geld zijn leven lang rond te mogen fchieten. Terwijl evenwel voor een lang en gemakkelijk leven de fom niet groot genoeg was , verzoekt hij lüdeman hem zijn toekomstig lot te ontdekken. — De bedriegelijke man bepaalde hem zijnen levenstijd, naar welken de jongman voorts zijne jaarlijkfche verteering berekende. De noodlottige dag verfebijnt en gaat voorbij; hier op verlopen eenige weeken, en de man blijft, tot zijne grootde verwondering, inleven en gezond. Intusfchen was alles doorgebragt : dit maakte hem wanhoopig; in den zeifsmoord had hij geen zin ; 'er bleef dus niets overig, daar hij evenwel derven wilde, dan door een zwaare misdaad, onder het, zwaard der gerechtigheid te ■ vervallen. — Nadateenebrandftichting meer dan eens toevallig mislukt was, moest eindelijk een onfchuldig,doorhem dikwijls geliefkoosd, kind het (lagtofi'er worden van zijne dolheid ; waarna hij in het jaar 176Q zijn ongelukkig verwaarloosd leven op het rad geëindigd heeft.

El hend.

Sluiten