Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 7i )

uit de wonderwerken wel zien, dat de Apostelen geen gewoone menfehen waren; en dat de waarzeggende geest , op bevel van p a ijlus , van haar uitging , wil zeggen, dat p au lus, door eene wonderdaad, haai alle bedaardheid tot haare kunst ontnemende, dien geest, dat vermogen, beval van haar te wij-

ke?;c, Ik heb nu al zoo veel gehoord, dat het maar best is, voor den voet op te leven , en zich over het toekomende in het geheel niet te bekommeren. .

goedh. Ja, maar gij moest met van het één uitterfte' in het andere vallen 5 er zijn ook wel nuttige voorfpelhngen.

jac. Welke zijn die dan?

goedh. Alles wat men door opmerking en ervaaring leeren kan. Zoo voorzegt de Starrekundike den op- en ondergang van Zo ", Maan f en andere hemelfche ligchaamen; de ervaaren land- en zeeman weet al vrij zekér de aanftaande weêrsverandenng aantewijzen; op een ongebonden leven volgt meestal een vroege dood of ziekte, en veeltijds weet een Geneesheer, uit het geen hij eerst gezien heeft, het gantsch beloop der ziekte, Slfs bij den dag af, voor uit te bepaalen. Deze, en honderd andere zaaken,kunt gij daoeliiksch opmerken; dit zijn wetenfehappen, cue den menfehen tot nut en eer (trekken. Het koomt 'er maar op aan , om te natuurlijk* en bijgelovige voorzeggingen behoorlijk S onderfcheiden, en hier toe hebt gij in dit Gefprek genoegzaame aanleiding gekreegen. _ Bii eene volgende gelegenheid zullen wij Ie srooiUN eens onder de oogen zien

Sluiten