Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 8a )

hebben dit verder te onderzoeken, lees dan het zeer belangri kwerkjen van den Roomschgezinden profesfor ïhaddeus, waar bij gevoegd zijn de gevoelens der Protestanfche Hoogleeraaren less en doderlein ia). Hoe dit ook zijn moge, het doet in ons geval niets af: want ik heb niet gezegd, dat de fatan met geene mogelikheid op aarde verfchijnen kan, of dat het in den tijd der wonderwerken nooit gebeurd is ; maar alken dat wij nu wegens den duivel ons hoofd wel gerust kunnen nederleggen. Wie zal ook willen ontkennen, dat er voorheen Engelen gezien zijn? en evenwel ontmoet men'ze nu niet meer; alle verhaalen van engel en duivelverfchijningen zijn in zo verre gelijk, dat zij uit dezelfde oorzaak voortkoomen, -en 'er dut op beide even weinig rekening kan gemaakt worden.

hend. Ik denk ook niet dat de woorden , des heer en engel legert zich rondom de geenen die hem vreezen (b), zo maar naar de letter moeten begrepen worden.

goedh. Even weinig als dat de duivel, in eanc ligchamelijke geftalte. zou rondgaan als een briefchende leeuw (V). Het één gezegde is zeer troostrijk voor den mensch, daar

het

(aj Verklaaring van de gefchiedenis der verzoeking van chkistus eh oplosfing der zwarigheden, die tegen dezelven gemaakt worden. Utrecht en jiïUfierdam. 1791. 8vo.

(4) Pfalm XXXIV. vs 18.

(c) iierste brief van petrus, Hoofdft. V. vs. 8,

Sluiten