Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 03 )

de handen en oogen te bewegen, zonder echter eenig geluid te maaken. Weinige mmu. ten daarna verdween hij, en alle andere fpooken pakten zich ook voort, zoo fchielijk als zi] gekomen waren. De oude vrouw ging al bevende naar huis en te bed, hoorde toen de klok twee uuren flaan , en Hiep tot den dag Den gaatlchen dag door was zij zeer ontheld en vermoeid, vaste en bad , doch verhaalde niemand iets van dit geval Den volgenden, gelijk ook den derden, nacht had zij dezelfde ontmoetingen, met eenige kleine veranderingen, en bevond zich toen zoo verzwakt , dat men voor haar leven vreesde. De D eter wierd geroepen , gelijk ook de JJiegtvader; de;ze begreep dat alles een werking des duivels was, het welk door bidden en andere geestelijke middelen moest tegen gegaan worden ; maar de Geneesheer wilde zich over de zaak niet uitlaaien, zonder ze nader onderzocht te hebben , en bedoor cm zelve, met denLeeraar, bij de vrouw te waaken. Omtrent middernacht merkten zij beide dat de zieke fterk zweete, en zeer onrustig in het bed orafprorig; zij (liep vervolgens tot den morgen, maar naauwiijks was zij ontwaakt, of zij begon hevig op de waakers te Ichelden en uittevaaren, om dat zij tegen hunne belofte aan, haar niet uit de kerk gehouden hadden. Nu zag men , dat het llechts droomen geweest waren , door zeer dik bloed en een aandoenelijk zenuwgeltel veroorzaakt; hier op wierd de vrouw door gepaste middelen weder genezen; doch eenigen tijd daarna vond men haar dood in het

bed,

Sluiten