Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 95 )

vast te houden , dat zij beide maar één hg» chaam geleken. Juist was hij hiermede gereed, als zijn kameraad met het kommetjen en een ftoel aankwam: deeze klom aanftonds op den ftoel, en een lepel vol foep aan den mond van den dooden brengende, riep hij met een luide ftem, zuip man , waarom zuip jij niet? Naauwlijks had hij dit gezet, of de andere man andwoorde op een toon,zoo diep of zij uit het graf kwam, het i—is te ht—et. IVel waarom blaas jij dan niet? hernam de eerde.

nu nd. Dat is ijsfelijk! zoo een zuiver hart hebben zeker weinige menfehen,en voor een geweten, als dat van den anderen man, zouik meer vrezen dan voor het ergfte fpook.

goedh. Met alle recht; gelukkig zijn 'er ook nog andere middelen, om van dit ellendig bijgeloof verlost te wofcien.

hend. Die wensch ik gaarne te weeten.

goedh. Het is u reeds bekend, hoe weinig men op de waarheid der fpookvertellingen aan kan; ik heb 'er u flechts zoo veele van verhaald, als tot opheldering nodig fchenen: alle gevallen, die u verder mogten voorkomen ,moet gij, wanneer ze voor geene natuurlijke verklaaring vatbaar zijn , voor onwaar houden: gij moogt ze ten minden gerust laaten vaaren, als beuzelingen, die niets om het lijf hebben, maar die u in veele opzichten nadeelig kunnen zijn. Erinner u verder al het geen wij voorheen gezegd hebben wegens de ongegrondheid en nutteloosheid van alle fpookerijen. Denk eens fpooken, geesten, duivelen zouden weeier op aarde verfchijnen , •n dat alleen uit de grap! of weet gij van

fpoa-

Sluiten