Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 109 )

het zijn Heerfchap verveelde, levend naar de hel gevoerd.

hend. 'Er zal, denk ik wel, v.el bij gedaan ziin ? _ •'• * _

goedh. Verre het meeste. Men heelt wel gedacht, dat dit verhaal niets anders ware , dan een zinfpeeling op johannes tauts, die, omtrend het Jaar 1430, knegt was van laurens koster, de uitvinder van de Boekdrukkonst te Haarlem. Deeze fauts was zeker ook een Hechte knaap, want hij ging opduwen met al het drukgereedfehap van zün Meester. Maar waarfchijnelijk is 'er , in het begin van de vijftiende eeuw. een andere faustus geweest, die de eenvouwige lieden van zijn tijd eenige natuurlijke kunstjens voor toverij opdischte; al het oven'ge is 'er bij gedaan: en toen hij toch eenmaal voor toveraar bekend ftond, zo hebben de menfehen ook zeker vooronderfteld, dat zulk een monfler niet anders verdiende, dan door duivels handen om te koomen; mogelijk heeft hij ook wel, op de eene of andere ongelukkige manier , den hals gebrooken , waar door deeze vertelling in de waefeld gekomen is. Eeven eens is het gelegen met alle andere historiën van dien aart. Een onmiddelijk verbond met den duivel ltrijd zoodanig tegen de redenen het gezond vertïand, dat men al vrij bijgeloovig zijn moet, om de vertellingen daar van voor goede munt aanteneemen.

jac Te bewijzen daar tegen wilde ik toch gaarn eens hooren. coiidh. 'Er is niet één echt verhaal voor-

han-

Sluiten